Ik ben voor duidelijkheid. Daarom legde ik onderstaand briefje voor mijn dochter op een ochtend klaar voor haar.

ENQUÊTE TEN BEHOEVE VAN DE BEREIDING VAN MAALTIJDEN

 

Geachte zoon/dochter *,

Wij verzoeken u deze enquête zo spoedig mogelijk in te vullen en hem achter te laten op de plek waar deze voor u is klaargelegd. Leest u s.v.p., wanneer een asterisk bij een vraag vermeld staat, vóór het beantwoorden van die vragen goed de bijbehorende toelichting door.

 

Vraag 1:

Ik eet vanavond WEL / NIET ** mee.

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête, neem dan contact op met een van uw ouders, bij voorkeur uw vader.

 

*: S.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is.

**: S.v.p. doorhalen wat NIET van toepassing is. Dus als u NIET mee eet, moet U NIET NIET doorstrepen. Zo ook: als u WEL mee eet moet u WEL WEL doorstrepen. Of nee, WEL moet u dan NIET doorstrepen. Anders denken we dat u NIET mee eet. Dus WEL NIET doorstrepen als u WEL mee eet en NIET WEL doorstrepen als u NIET mee eet. Of juist WEL. Ik weet het NIET. We zien WEL of u mee eet.

 

 

Vreemd genoeg heeft mijn dochter de enquête niet ingevuld, maar de brief omgekeerd klaargelegd en erop geschreven “ik eet niet mee”.