Spelen met taal is een van mijn hobby’s en met dit blog hoop ik te laten zien waarom ik het zo leuk vind. Als voorbeeld neem ik daarvoor een potentieel verslavend spelletje: zinnetjes maken met keerwoorden. Keerwoorden? Ja, keerwoorden.

Keerwoorden zijn woorden die je kunt keren. Meestal zijn het samenstellingen, bestaande uit twee woorden die zelf ook iets betekenen en waarvan je het eerste en het tweede deel kunt omkeren. Een voorbeeldje: waterkraan en kraanwater.

Ik vind het leuk om met keerwoorden zinnetjes te maken. Dat kunnen zinnetjes zijn die overduidelijk kloppen en geen enkele uitleg behoeven, zoals “Uit de waterkraan komt kraanwater”. Een paar andere voorbeelden:

“Gebruikt bakpapier mag in de papierbak”.

“Er zitten twee toiletdames voor het damestoilet”.

“Vuurwerk veroorzaakt een geurexplosie van explosiegeur”.

“De rechtenstudenten staakten voor studentenrechten, maar niemand heeft daar iets van gemerkt”.

Bij deze voorbeelden is de betekenis van de keerwoorden direct duidelijk. Maar er zijn ook voorbeelden te verzinnen die enige uitleg behoeven:

“De naaister doet haar vingerhoed altijd om haar hoedvinger”, waarbij de hoedvinger dan de vinger is waar de naaister altijd haar vingerhoed op doet.

“Op de schildersezel van deze schilder verschijnen slechts doeken van ezelschilders”. Dat wil dus zeggen dat het hier om een schilder gaat, die allen schilders schildert die ezels schilderen.

En zo zou ik nog uren door kunnen gaan. Ik zou zeggen: probeer het zelf eens. Misschien bevalt deze taalhobby je, en ontwikkel je zelfs een nieuwe hobbytaal…